Prelucrarea datelor cu caracter personal

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Wonder Flower, cu sediul in Soseaua Pantelimon,nr 255,Camera 2,bl. 43, sc. F, et. 4, ap. 216 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4251/29.03.2017, Număr Unic de Înregistrare ro37292893, in calitate de operator de date cu caracter personal (“Wonder Flower”) doreste sa va informeze cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in legatura cu anumite operatiuni desfasurate de catre Societate, in scopurile prevazute mai jos.

  1. Scopul si temeiurile prelucrarii

Aceasta informare se refera la clienții care doresc achiziționarea produselor si eventual livrarea lor la domiciliu de Wonder Flower. Deasemenea colectăm date cu caracter personal în scopul livrării de mesaje promoționale și newsletter privind campaniile și produsele noastre.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate in Secțiunea 2 de mai jos in următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 

Scop

Temei legal

1

Furnizarea de produse

Consimțământ

2.

Livrare la domiciliu

Contract

3.

Newsletter / mesaje marketing

Consimțământ

  1. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de catre Societate in scopul mentionat mai sus sunt cele obtinute direct de la client.

 

Scop

Categorii de date prelucrate

1

Furnizarea de produse

nume, prenume, adresa, localitate, nr. telefon, adresă de e-mail.

2.

Livrare la domiciliu

Nume, prenume, adresa, localitate, nr. telefon,;

3.

Newsletter / mesaje marketing

Nume, prenume, adresă de e-mail.

 

  1. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea a colectat datele cu caracter personal din urmatoarele surse: direct de la persoana vizată,.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Societatea foloseste serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre acestia au calitatea de persoane imputernicite de operator cu prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmează:

-       Companii de livrare – Cargus,Fan Courier

-       Procesatori de plăți – PayPal, Netopia, MobilPay,Ing Bank;

 

Acestor companii le pot fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite in limita obligatiilor pe care si le-au asumat fata de Societate. Datele cu caracter personal pe care Societatea le divulga catre persoanele imputernicite să le prelucreze sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal in vederea realizarii serviciilor respective si, totodata, le solicitam sa nu foloseasca datele cu caracter personal in niciun alt scop.

Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor autoritati publice, auditori sau instititii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile sau activele Societatii, care solicita Societatii sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale care incumba Societatii. Astfel de autoritati publice sau institutii pot fi: Autoritatea Națională de Administare Fiscală dar și alte autorități, după caz.

 

  1. Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European.

  1. Durata prelucrarii

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrarii, asa cum sunt ele mentionate mai sus, si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.  In situatia in care Societatea va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala pentru a continua prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator.

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarele perioade de timp:

 

Scop

Durata de prelucrare

1

Furnizarea de produse

Conform obligațiiilor legale de facturare

2.

Livrare la domiciliu

Conform obligațiiilor legale de facturare

3.

Newsletter / mesaje marketing

Durata nedeterminată. Consimțământul de folosire a aserviciului poate fi retras oricând

 

  1. Procesul decizional automatizat și crearea de profiluri

Datele cu caracter personal mentionate in prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv creare de profiluri.

  1. Refuzul prelucrarii si consecintele sale

Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. In situatia in care nu furnizați datele cu caracter personal in scopul mentionat mai sus, aceasta atrage imposibilitatea de a vă furniza serviciile noastre.

  1. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Societatea va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta și securitate.

  1. Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

a)            Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)            Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale in situatia in care acestea sunt incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in situatiile in care (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare), (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania, sau (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite catre copii (daca este cazul), pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)             Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exectitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)            Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)            Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

f)             Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)            Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)            Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail [email protected]____________

Se încarca...