Regulamentul concursului online

"A touch of red”

 

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI1.1. Organizatorul concursului “A touch of red “ (numit in cele ce urmeaza "Organizator") este compania SC WONDER FLOWER SRL , cu sediul în Bucuresti,Soseaua Pantelimon,nr 255,Camera nr 2,bloc 43,scara F,etaj 4,apartament 216,Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărulJ40/4251/2017, Cod de Identificare Fiscală RO37292893 .Decizia de participare la acest concurs, conform regulilor existente in prezentul Regulament, constituie acordul explicit si irevocabil fata de aceste reguli. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul despre acest fapt .Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

 

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") pe pagina de internet https://www.facebook.com/maisondor.ro/ . Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii .
SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE CONCURSULUI

 

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 27.11.2018 – 20.12.2018, cu domiciliul in Bucuresti, Romania,care achizitioneaza orice produs din magazinul online www.maisondor.ro sau in sediul magazinului fizic Maison d’Or,strada Rodiei, nr. 36 in perioada mai sus mentionata si care isi completeaza datele complete de contact in cadrul comenzilor plasate pe site-ul www.maisondor.ro ,iar in cazul achizitiilor din sediul fizic Maison d’Or isi completeaza datele complete de contact in formularul fizic din magazin,in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei Maison d’Or , angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4. Pe durata concursului, prin intermediul paginii oficiale de Facebook Maison d’Or https://www.facebook.com/maisondor.ro/ ,  in locatia fizica Maison d’Or si pe site-ul www.masiondor.ro  vor fi oferite informatiile necesare pentru inscrierea in cadrul concursului. Regulamentul concursului va fi disponibil in locatia Maisondor, pe pagina oficiala de Facebook Maiosndor - https://www.facebook.com/maisondor.ro/  si pe site-ul www.masiondor.ro .

3.5. Concursul se desfasoara pe site-ul www.masiondor.ro, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/maisondor.ro/ si in locatia fizica Maison d’Or .

 

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR

 

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS

 

5.1. Pentru a putea participa la acest concurs si pentru a se inscrie in mod oficial in concurs, este obligatoriu ca participantul sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul regulament.

Concursul se va desfasura in perioada 27 noiembrie – 20 decembrie 2018, astfel:

  • Cumparatorii ce achizitioneaza in perioada 27 noiembrie – 20 decembrie 2018 unul sau mai multe buchete de flori si/sau aranjamente florale de pe site-ul www.masiondor.ro si din magazinul Maison d’Or si care completeaza datele in magazin (ce contine datele de identificare: nume si prenume, adresa de mail, nr telefon si numar de bon) intra automat in tragerea la sorti pentru premiul mai jos mentionat.

  • Desemnarea castigatorului se va face prin tragerea la sorti pe data de 20 decembrie 2018,in prezenta a 2 martori.

5.2. Anuntam castigatorul pe pagina oficiala www.masiondor.ro  si  pe pagina oficiala Facebook Maison d’Or - https://www.facebook.com/maisondor.ro/ . Pe data de 20 decembrie 2018 il contactam pentru a-l anunta si personal (pe numarul completat pe site), si pentru a valida adresa la care doreste sa fie livrat Premiul, astfel cum este descris in sectiunea 6 a prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR

 

6.1Fiecare participant poate castiga un cadou  "A touch of red” .

Premiul consta intr-o cutie acrilica cu 9 trandafiri criogenati rosii,un trandafir criogenat rosu in forma de inima si un aranjament decorativ de Craciun .Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice si va avea loc la sediul  Maison d’Or din strada Rodie nr. 36,Bucuresti, în prezenta reprezentantilor Organizatorului si a 2 martori. Tragerea la sorti va avea loc in data de 20 decembrie 2018.Premiile vor fi livrate prin curier, dupa confirmarea castigatorului, in termen de 2 de zile de la validarea acestora.

6.2. Valoarea neta totala estimata a premiilor este de 1300.00 RON.

6.3. Pentru fiecare premiu, se vor extrage si cate 3 rezerve. In cazul in care un castigator nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participantilor din lista de rezerva, in ordinea in care au fost extrasi.

6.4. Castigatorii premiilor vor intra in posesia premiilor in termen de 2 de zile de la validare, prin curier.

6.5. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui castigurile respective altor participanti, cu exceptia celor 3 rezerve.

6.6. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile de la data incheierii concursului, catre SC Wonder Flower SRL, pe adresa: str. Rodiei, nr. 36, Bucuresti. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

6.7. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare legata de prezentul concurs.

 

SECTIUNEA 7. ANULAREA CONCURSULUI

 

7.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a organizatorului.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implica drepturi pentru participanti.

7.3. In cazul anularii concursului, vor fi postate notificari adecvate in cadrul website-ului www.maisondor.roSECTIUNEA 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

8.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

8.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din lista.

 

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

9.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

9.2. Wonder Flower SRL garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15).

9.3. Wonder Flower SRL se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

 

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

11.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

11.2 Regulamentul concursului este facut public in locatia fizica Maison d’Or mentionate in Sectiunea 2 a Regulamentului , pe site-ul www.maisondor.ro si pe pagina de Facebook oficiala https://www.facebook.com/maisondor.ro/ .

Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament.

Se încarca...